Hei kjære lesere.

Av praktiske årsaker har vi byttet navn til Gitte & Filip og finnes fremover på www.gitteogfilip.com, vi håper å se deg der!